Previous Next
2017_05_19_burgemeestersconvenant
vergoeding
IMG_3663
zone 30

Burgemeestersconvenant in het Meetjesland op 19 mei ondertekend

2017_05_19_burgemeestersconvenantDe gemeente Waarschoot vormt samen met Zomergem en Lovendegem een cluster om het lokaal klimaat- en energieactieplan op te maken. Hierdoor verbinden we ons om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied te verminderen met 40%. Dit traject wordt ondersteund door Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen.

De officiële start “Meetjesland Klimaatgezond” werd bekrachtigd door de ondertekening van het burgemeestersconvenant op vrijdag 19 mei in de Huysmanshoeve door de 14 Meetjeslandse gemeenten, Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen.


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading

Monitoren voor de Makss verdienen straks ietsje meer

vergoedingDe gemeenteraad gaat akkoord met de opslag van de dagvergoeding van monitoren van de speelpleinwerking Makss. Monitoren zonder attest van deelname aan kadervorming in het jeugdwerk krijgen voortaan 11 euro per gepresteerde dag (ipv 7 euro); monitoren die over het attest beschikken krijgen voortaan 18 euro (ipv 12 euro).


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading

Signalisatie aan de sporthal vernieuwd

IMG_3663De vernieuwde signalisatie aan de sporthal is voltooid. Na de renovatie van de buitencabines, de nieuwe sportvloer, de aangepaste verlichting, de renovatie van de kleedcabines en toiletten, het brandveilig maken van de volledige sporthal is de renovatie van de sportaccommodatie al een heel stuk opgeschoten. Nu nog de inkom en de toegangsdeuren en we zijn ver aan het einde van het eerste masterplan.


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading

Wijziging in het politiereglement

zone 30Op voorstel van de mobiliteitsraad keurde de gemeenteraad van 4 mei 2017 3 afschaffingen van “voorrang van rechts” goed op volgende kruispunten: Kouterweg/Molenstraat – Hogevoorde/Kerklanddreef – Legevoorde/Hogevoorde

Terzelfdertijd wordt de uitbreiding van de zone 30 uitgebreid in de straten Arsene De Preststraat, Bremstraat, Zavelput en Varenstraat.


Email this post E-mail dit artikel

Continue Reading
10
http://anncoopman.be/wp-content/themes/press